İçeriğe atla Alt Kısıma Atla

Montmorillonit Kili ve Yaşamın Başlangıcı

Aşağıda ingilizce özeti verilen yakın tarihli bir bilimsel çalışma Bilim Dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu çalışmada, montmorillonitin kilinin RNA ile olan ilişkileri incelenmiş, analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında,YAŞAMIN BAŞLANGICI için önemli iki bileşen…

Montmorillonitin Toksik Gıdalara Karşı Koruyucu Olarak Kullanımı

2012 tarihli bir bilimsel çalışmada aktive edilmiş Karbon ve Mısır Montmorillonit Kilinin, Deoksinivalenol zehrine karşı koruyucu olarak kullanımı incelenmiş ve bu çalışmanın sonucunda, Aktive edilmiş Karbon ve Montmorillonit Kilinin, Deoksinivalenol zehrinden dolayı oluşan zararlı etkilerin yok…

Montmorillonitin Radyoaktif Etkenli Deri Yaralarındaki Koruyucu Etkisi

Montmorillonitin Ultraviyole Radyasyon sonucu oluşan deri yaralarındaki koruyucu etkilerinin incelendiği yakın tarihli bir çalışmada,Montmorillonitin, Ultraviyole Radyasyon sonucu oluşan deri yaralarını korumada iyi bir madde olduğu sonucuna varılmıştır.Bu Makalenin İngilizce özeti aşağıdadır.Estimation on protective effect…

Bentonitin İnsan Diyetlerinde Kullanımı

İngilizce özeti aşağıda verilen bir diğer 2005 tarihli çalışmada,Kalsiyum bentonit kilinin insan diyetlerinde, bozulmuş gıdalardan dolayı oluşan riskleri yok etmede kullanımı ile ilgili kısa vadedeki güvenilirliği Kliniksel olarak araştırılmış ve çalışmalarda, Kalsiyum Bentonit Kilinin, istatiksel olarak herhangi…

Killerin İnsan Sağlığında Etki ve Faydaları

Kil Minerallerinin, İnsan sağlığındaki olumlu etkileri ve kullanımı üzerine yazılan Literatür makalesinde,Kil minerallerinin, İlaç Formulasyonlarında, Spalarda ve Estetik İlaçlarında kullanımları tanımlanmış, oral ve yüzeysel kullanımlarda etken madde olarak terapatik etkileri konuları ele alınmıştır.Bu Makalenin…

Bentonitin Ağır Metalleri Giderim Özelliği

Türkiye’de yapılan ve Doğal Bentonitin Kurşun iyonunu adsorbe etme özelliğini inceleyen bir bilimsel çalışmada, elde edilen sonuçlar ışığında,Doğal bentonitin sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi için etkili bir emici olduğu tespit edilmiştir.Çalışmanın İngilizce özetine aşağıda…

Gümüş İyonu ile Sentezlenen Bentonitin Antibakteriyel Özelliği

Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada ise,Gümüş iyonu ile Brazilya’da bulunan bir bentonit türü sentezlenmiş ve elde edilen maddenin antibakteriyel özelliğe sahip olduğu bulunmuştur..Bu akademik çalışmanın İngilizce özeti aşağıdadır.Synthesis Of Silver-treated Bentonite: Evaluation…

Hayvanlar ve Kil

Article: Animals and Clay - by Michel AbehseraBu makale Michel Abshera’ nın “ Şifalı Kil” adlı kitabından alıntıdır. Doğayı gözlemleyen her insan, içgüdüsel olarak hayvanların doğayı kendilerini tedavi etmek için kullandığı görülebilir. Aslında bu alandaki buluşlarımızda…