İçeriğe atla Alt Kısıma Atla

Montmorillonit Kili ve Yaşamın Başlangıcı

Aşağıda ingilizce özeti verilen yakın tarihli bir bilimsel çalışma Bilim Dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu çalışmada, montmorillonitin kilinin RNA ile olan ilişkileri incelenmiş, analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında,YAŞAMIN BAŞLANGICI için önemli iki bileşen…

Bentonitin İnsan Diyetlerinde Kullanımı

İngilizce özeti aşağıda verilen bir diğer 2005 tarihli çalışmada,Kalsiyum bentonit kilinin insan diyetlerinde, bozulmuş gıdalardan dolayı oluşan riskleri yok etmede kullanımı ile ilgili kısa vadedeki güvenilirliği Kliniksel olarak araştırılmış ve çalışmalarda, Kalsiyum Bentonit Kilinin, istatiksel olarak herhangi…

Killerin İnsan Sağlığında Etki ve Faydaları

Kil Minerallerinin, İnsan sağlığındaki olumlu etkileri ve kullanımı üzerine yazılan Literatür makalesinde,Kil minerallerinin, İlaç Formulasyonlarında, Spalarda ve Estetik İlaçlarında kullanımları tanımlanmış, oral ve yüzeysel kullanımlarda etken madde olarak terapatik etkileri konuları ele alınmıştır.Bu Makalenin…

Bentonitin Ağır Metalleri Giderim Özelliği

Türkiye’de yapılan ve Doğal Bentonitin Kurşun iyonunu adsorbe etme özelliğini inceleyen bir bilimsel çalışmada, elde edilen sonuçlar ışığında,Doğal bentonitin sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi için etkili bir emici olduğu tespit edilmiştir.Çalışmanın İngilizce özetine aşağıda…