bentonit
kalsiyum bentonit

Bilimsel Makale – Bentonitin Bakteri Bağlayabilme Özelliği

Montmorillonitin Bakteri Bağlayabilme Özelliği isimlibentonit bakteri makale bilimsel çalışmaya göre, Kalsiyum Bentonitin içinde yüksek oranda bulunan ve iyileştirici etkisinin başlıca unsuru olan Montmorillonit ile ilgili olarak aşağıda belirtilen sonuca ulaşmıştır.

Devamı...

 

Gümüş İyonu ile Sentezlenen Bentonitin Antibakteriyel Özelliği

Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada ise, bentonit anti bakteriyal özelliği Gümüş iyonu ile Brazilya’da bulunan bir bentonit türü sentezlenmiş ve elde edilen maddenin antibakteriyel özelliğe sahip olduğu bulunmuştur.

Devamı...

 

Bentonitin Ağır Metalleri Giderim Özelliği

Türkiye’de yapılan ve Doğal Bentonitin bentonit ağır metal giderimi Kurşun iyonunu adsorbe etme özelliğini inceleyen bir bilimsel çalışmada, elde edilen sonuçlar ışığında,

Doğal bentonitin sulu çözeltiden ağır metallerin giderimi için etkili bir emici olduğu tespit edilmiştir.

Devamı...

 

Bentonitin Çocuklarda Virüs Tedavisinde Kullanımı

Aşağıda İngilizce özeti verilen diğer bir çalışmada, bentonit virüs tedavisi Enteritis virüsünün tedavisinde Clostridium Butyricum Tozu ve Montmorillonit tozunun çocuklar üzerinde düzenli kullanımı gözlemlenmiş ve elde edilen sonuçlar neticesinde,

Devamı...

 

Killerin İnsan Sağlığında Etki ve Faydaları

Kill Minerallerinin, İnsan sağlığındaki olumlu etkileri bentonitin insan sağlığında faydaları ve kullanımı üzerine yazılan Literatür makalesinde,
Kil minerallerinin, İlaç Formulasyonlarında, Spalarda ve Estetik İlaçlarında kullanımları tanımlanmış, oral ve yüzeysel kullanımlarda etken madde olarak terapatik etkileri konuları ele alınmıştır .

Devamı...

 

Bentonitin İnsan Diyetlerinde Kullanımı

İngilizce özeti aşağıda verilen bir diğer 2005 tarihli çalışmada,bentonitin insan diyetlerinde kullanımı Kalsiyum bentonit kilinin insan diyetlerinde, bozulmuş gıdalardan dolayı oluşan riskleri yok etmede kullanımı ile ilgili kısa vadedeki güvenilirliği Kliniksel olarak araştırılmış ve çalışmalarda, Kalsiyum Bentonit Kilinin, istatiksel olarak herhangi bir risk taşımadığı gözlenmiştir.

Devamı...

 

Montmorillonitin Radyoaktif Etkenli Deri Yaralarındaki Koruyucu Etkisi

Montmorillonitin Ultraviyole Radyasyon sonucu montmorillonit radyoaktif koruyucu oluşan deri yaralarındaki koruyucu etkilerinin incelendiği yakın tarihli bir çalışmada, Montmorillonitin, Ultraviyole Radyasyon sonucu oluşan deri yaralarını korumada iyi bir madde olduğu sonucuna varılmıştır.

Devamı...

 

Montmorillonitin Toksik Gıdalara Karşı Koruyucu Olarak Kullanımı

2012 tarihli bir bilimsel çalışmada aktive edilmiş bentonit toksik gıdalara karşı koruyucu Karbon ve Mısır Montmorillonit Kilinin, Deoksinivalenol zehrine karşı koruyucu olarak kullanımı incelenmiş ve bu çalışmanın sonucunda,

Devamı...

 

Montmorillonitin Ağız, El ve Ayak Hastalıklarını Tedavi Etmede Kullanımı

Bir diğer çalışmada, Montmorillonit tozu ve C vitamininin bentonit el ve ayak hastalıklarını tedavisi Pediyatrik el, ayak ve ağız hastalıklarını tedavi etmede kullanılması konusunda bir araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda,

Devamı...

 

Bentonitin Peloterapi Amaçlı Kullanımı

Yapılan bir bilimsel araştırmada, bentonitin peloterapi amacli kullanimi bentonit ve diğer kil türlerinin Peloterapi amaçlı kullanımı minerelojik, fiziksel ve kimsayal olarak kıyaslanmış ve araştırmalar sonucunda,
Bentonit ve saf killerin Peloterapik amaçlı kullanımda diğer bilindik kil türlerine kıyasla göze çarpan bir üstünlüğü olduğu gözlemlenmiştir.

Devamı...

Bentonitin, Anti Selülit Tedavisinde Kullanımı

2012 tarihli bir diğer bilimsel çalışmada, bentonit anti selülit bentonit içeren peloidlerin anti selülit tedavisindeki özellikleri incelenmiş ve çalışma sonucunda, Bentonit ile geliştirilmiş Peloidlerin anti selülit tedavilerinde etkili bir metod olduğu tespit edilmiştir.

Devamı...

Montmorillonit Kili ve YAŞAMIN BAŞLANGICI

Aşağıda ingilizce özeti verilen yakın tarihli bir bilimsel çalışma ,montmorillonit kili yaşamın başlangıcı Bilim Dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu çalışmada, montmorillonitin kilinin RNA ile olan ilişkileri incelenmiş, analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında,

Devamı...

Ana Sayfa