bentonit
kalsiyum bentonit
bentonit tedavi tarihleri bentonit bilimsel çalışmalar Bentonit Detoksu Nasıl Yapılır

Kalsiyum Bentonit Tedavisinin Tarihi

Bazen Bentonit ve Montmorillonit isimleri smektit kil familyasından olanKalsiyum Bentonit Tedavisi Tarihi ve yenilebilen Kalsiyum Bentonit Kilinden bahsederken kullanılır.Bu kil çesidi milyonlarca yıllık volkanik aktiviteler sonucu oluşur ve aslında volkanik küldür. Birçok sodyum bazlı kil piyasaya yenilebilir Bentonit Kili olarak sunuluyor ama bunları yüksek sodyum içeriğini azaltmak için içmeden önce genelde elma sirkesi gibi asitli içeceklerle karıştırmak gereklidir. Vücudumuz yüksek dozda sodyumu tolere edemeyeceği için sodyum bazlı bentonit kilinin günlük tüketim miktarı küçük dozlarla sınırlıdır. Bunun yanında saf Kalsiyum bentonit Kilinin tüketimiyle ilgili hiçbir sınırlama ya da kullanım şartı yoktur. Sodyum bazlı bentonit killeri genellikle alçı, petrol kuyusu sondaj çamuru, kedi kumu, kibrit, çimento karo, gres yağı, boya, kağıt, dinamit, ayakkabı boyası, beton, renkli pastel boya ve beyazlatıcı yapımı gibi endüstriyel alanlarda kullanılır. We recommend a pure, Calcium Bentonite Clay with a very fine mesh (325 is best) Kalsiyum Bentonit Killeri özellikle tüm yaşayan organizmalardaki enzim üretiminde kullanılan minerallerden oluştuğu için genellikle Yaşayan Killer olarak adlandırılır. Bu Kil çeşidi insanlar, hayvanlar ve bitkiler tarafından tüketilebilir ve toprağa karışır.Aldığınız ürünün etiketini mutlaka kontrol edin. Saf … Bazılarımız için İyileştirici Kil yeni bir konsept olabilir ama bu tedavi yöntemi binlerce yıldır kullanılıyor. Bililen tarihten çok daha önce, insanlar iyileştirici kili hastalıkları iyileştirmede, sağlıklı bir hayat devam ettirmek için dahili ve harici olarak kullanmışlardır. And Dağlarının yükseklerindeki eski kabileler, Orta Africa ve Aborjinler kili beslenme temeli olarak, besin desteği olarak ve de iyileştirme sürecinde kullanmışlardır. M.S. 2nci yüzyılda, ünlü Yunan filozof ve doktoru, Galen, kili hasta ve yaralanmış hayvanlar üzerinde ilk kullanan bilim adamı olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra Galen kil terapisi üzerine yaptığı bilimsel incelemelerinde kilin dahili ve harici kullanımından defalarca bahsetmiştir. Eski Arap tarihinde, Doktorların Prensi olarak kabul edilen Avicena, kil terapisini yüzlerce öğrencisine öğretmiştir. Roma İmparatorluğunda Tıpın Mühensisi olarak kabul edilen Yunan Dioscorides, terapik amaçlı kullanılan kilin gösterdiği özellikleri “Tanrısal Zeka“ ya atfetmiştir. Essenes ( Ölü Deniz Kıvrımları adlı kitabın yazarı) kili çok çeşitli sayıda hastalık ve yaralanmaların doğal tedavisinde kullandı ve İncil de de kilin iyileştirme gücünden bahseden bir çok referans mevcuttur. Meksika ve Güney America yerlileri ve Amargosianlar ( Azteklerden gelen) kilin birçok yararını biliyorlardı. Kuzey Amerika Hintlileri kili gıdada, vücut bakımında, tedavide, cenaze törenlerinde ve diğer kabilelerle ticarette kullanırlardı. Eski Fransız kültüründe de kil beslenme, tedavi ve aynı zamanda bir ticaret aracı olarak kullanılmıştır. Kilin iyileştirme etkisini özellikle damak hastalıklarında, ülserde, kaşıntılarda, dizanteri, hemoroid, mikrop kapmış yara ve böcek ısırmalarında tedavi amaçlı kullanmışlardır. 19ncu yüzyılda Alman Natürapat Sebastian Kneipp ve arkadaşı natüralist Adolph Just, elde ettikleri büyük başarılar sonucunda kil terapisini kendi holistik tıbbi araştırmalarında göze çarpan bir konumda tuttular. 20nci yüzyılda, Berlinde ünlü bir doktor olan Julius Stump, başarılı bir şekilde Asya Kolerasını tedavi etti. Aynı zamanalarda Dr. Meyer Camberg yeşil kili arsenik zehirlenmesini naturalize etmek için kullanmıştır. 1nci Dünya Savaşı sırasında, Alman doktorlar kil terapisini iki tarafın askerleri arasında yaygın olarak görülen gıda zehirlenmeleri, dizanteri, ishal ve yara enfeksiyonlarını tedavisinde kullanmayı önerdiler ve ölüm oranlarında büyük oranda azalma sağladılar. Yine 1nci Dünya Savaşı sırasında, yanlarındaki birlikleri tahrip eden dizanteriden korunmayı başaran Rus askerleri erzaklarıyla birlikte 200 gr lık kil dağıtılmıştı ve birkaç Fransız birliğinde de hardalın içine katılmıştı. Modern İnsanlık da Kalsiyum Bentonit Kilinin mucizevi iyileştirme özelliklerine değer vermeye başladı. Rus bilim adamları nükleer maddelerle çalışırken kendilerini radyasyondan korumak için kil kullanmaktadırlar. Bentonit kili radyasyonu çok iyi absorbe ettiği için Çernobil deki nükleer patlamadan sonra reaktorlerin içine serpilmiştir. Günümüzde, kendi tedavilerinin yanında alternatif tıp da kullanan Osteopatlar ve diğer Tıp profesyonelleri Bentonit kilini detoks için ve diğer hastalık ve yaralanmalar için giderek daha çok öneriyorlar.

Kaynak:http://www.aboutclay.com/info/history_of_clay.htm

bentonit tedavi tarihleri bentonit bilimsel çalışmalar Bentonit Detoksu Nasıl Yapılır